Kaartreservering Liederencyclus “Frede”

In het kader van 75 jaar vrijheid heeft het Mingd Koar Grou aan Baukje Wytsma opdracht gegeven tot het schrijven van een gedicht dat vervolgens op muziek is gezet door Sipke Hoekstra.

De première van dit stuk vindt plaats op 18 april in Tenterden, Engeland.

Op zondag 17 mei zal dit concert tweemaal worden uitgevoerd in de Sint Piterkerk te Grou. Er zijn twee uitvoeringen en wel om 14:00 uur en om 16:00 uur. Via onderstaande links kunt u kaarten voor dit concert reserveren. De betaling vindt plaats voor aanvang bij de ingang van de kerk. De  prijs voor dit bijzondere concert is € 15,00.