Cd’s en grammofoonplaten

Onderstaand een overzicht van de Grammofoonplaten en Cd’s die in de loop der jaren door het Mind Koar zijn uitgebracht, of waaraan medewerking is verleend