Muziekfragmenten

Alle onderstaande fragmenten komen van CD’s die in eigen beheer zijn gemaakt en deze CD’s zijn niet in de handel verkrijgbaar

“Ik sil foar dy sjonge” uit de liedcyclus ” ’t Is letter as men tinkt”, een compositie van Jan de Jong op teksten van Rixt (pseudoniem van de dichteres Hendrika A. van Dorssen) in opdracht van het Mingd Koar Grou geschreven, van de CD “Premiere Konsert” 

opname van 14 mei 2017

 

 

“Cantique de Jean Racine” van Gabriel Fauré van de CD “Passy Konsert”  

opname van 13 maart 2016

 

“De Grouster Weagen” van de CD “Fryske Lieten” met Henk-Doeke Odinga op piano

opname van 28 mei 2016

 

 

 

“It swangrêd fan de tiid” van Gerben van der Veen uit de liedcyclus “Oere noch tiid” van Baukje Wytsma geschreven in opdracht van het Mingd Koar Grou ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor. Van de CD “Jubileumconcert”

opname van 15 april 2012

 

 

“’t Hat west, it is..” een compositie van Frank van Nimwegen in opdracht van het Mingd Koar Grou geschreven op teksten van Obe Postma, van de CD “Fersen fan Obe Postma”,

opname van 30 maart 2008

 

 

“Alma Dei creatoris (KV277)” van Wolfgang Amadeus Mozart van de CD “Werken van Wolfgang Amadeus Mozart en Michel Haydn”.

opname van 12 november 2006

 


“Gloria in excelsis Deo” uit het “Gloria RV 588” van Antonio Vivaldi van de CD  “Magnificat & Gloria van Vivaldi”

opname van 12 december 2005

 

“Halbertsma-griemmank” van de CD “Klanken fan Fyske Grûn”, Mingd Koar Grou & Brouwer’s akkordeonorkest. 

opname van voorjaar 1994