Het bestuur

Het bestuur van het Mingd Koar Grou is als volgt samengesteld: 


 

Vice voorzitter

Alie Hoogeboom

telefoonnummer: 0566-623306

 

 

Secretaris

Boukje Hazenberg

telefoonnummer: 0566-601748

 

 

Penningmeester

Jan de Melker 

telefoonnummer: 0566-601008

 

 

Jessica de Haan

telefoonnummer: 0566-653673

 

 

 

Tjitske Dijkstra

telefoonnummer: 0566-621223