Dirigent

Hans Algra (1957) studeerde orkestdirectie (bij Alfred Salten en Zsolt Deáky) en koordirectie (bij Cees Rotteveel) aan het Stedelijk Conservatorium Groningen en Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Naast het Mingd Koar Grou staat ook het Vocaal Ensemble Bonifatius te Dokkum onder zijn leiding. Ook bekleedt hij een groot aantal bestuurs- en adviesfuncties in het Friese muziekleven.