Historie

Mingd Koar Grou – 1917

Als mensen meer dan 100 jaar oud zijn, hebben ze een hoge leeftijd. Voor verenigingen telt dat wat minder, maar omdat ze van mensen afhankelijk zijn en moeten functioneren binnen een veranderende maatschappij halen heel veel verenigingen toch geen hoge leeftijd. Het Grouster Koar heeft in 2012 haar 100ste verjaardag gevierd.

Het is opgericht in 1912, nog voor de eerste wereldoorlog, naar aanleiding van de tragedie met de Titanic. Die liep in dat jaar op de ijsberg. In de aanvang was het een kerkkoor. Men zong bij de dienst in de Formanje, de Doopsgezinde Kerk. In 1918 kreeg het koor de naam “Mingd Koar Grou”. Contributie: ƒ 0,05 in de week.

In 1937 bestond het koor 25 jaar. Men had er toen 125 optredens opzitten, waaronder bij 22 concoursen, 3 bruiloften en 3 sjongersfeesten. Men had als dirigent Joh. Gorter, die in 1918 Klaas de Haan was opgevolgd. In 1942 weigerde het koor lid te worden van de Kultuurkamer en werd weer kerkkoor. Na de bevrijding kwam er een nieuwe dirigent. Kor Ket. De naam van deze man wordt nog altijd in de Friese muziekgeschiedenis met ere genoemd. Het verenigingsleven bloeide in de naoorlogse tijd volop. Het Grouster Koar vierde successen met de Jonkerboer. Opnames voor de AVRO en optredens in aanwezigheid van de koningin. Ket zweepte het koor naar ongekende hoogten. Toen hij in 1955 plotseling overleed kwam er een einde aan een periode waar de mensen die het hebben meegemaakt, hun verdere leven altijd over gesproken hebben.

In 1962 was Bram Feenstra dirigent. Onder zijn leiding werd bij het vijftig jarig bestaan een concert gegeven. Voor de pauze: Virga Jesse van Bruckner en de Misse van Zoltan Kódaly. Na de pauze: de Terp, It Marke, Mar o Mar, Silersliet, It Aldershûs, de Wâldsang, Slútkoar út de Jonkerboer en Grouster Weagen. Het is een voorbeeld van de veelzijdigheid van het koor. Zowel klassieke werken als de sangen út it Lieteboek. Onder leiding van Bram Feenstra is er in 1965 een LP opgenomen waarbij het orkest van Jan Corduwener begeleidde. Zangtaal Frysk. De volgende dirigent is Harm van der Meer. Onder zijn leiding wordt er op uitnodiging veel opgetreden. Met de Trijemêster gaat het koor 14 keer opstap. Toch zijn de hoogtijdagen van het Grouster Koar voorbij. Als van der Meer aankondigt dat hij wil stoppen, is het aantrekken van een nieuwe dirigent misschien een probleem.

Maar in 1987 heeft het koor bij zijn 75 jarig bestaan een nieuwe dirigent: Jan Veninga. Zijn presentje is een bewerking van “Breidzje” een nummer dat het koor met veel genoegen vaak gezongen heeft. Jan Veninga heeft gezorgd voor een nieuwe verdieping van de muzikaliteit. Hij heeft de koormodules geïnitieerd, die een flink aantal leden gevolgd hebben. In zijn periode is er een c.d. gemaakt in samenwerking met Brouwer Accordeonorkest. Zangtaal Frysk. Want naast het uitvoeren van werken van componisten als Mozart, Haydn, Mendelssohn, Brahms is er een culturele taak voor het koor om in de taal fan Heit en Mem te zingen. Voor de saamhorigheid is het koor twee keer een week end naar Terschelling geweest in 1992 en 1997. In 2002 was er een reis naar Engeland om het 90 jarig jubileum te vieren met een optreden in the Cathedral of the Weald, met werken van Hendrik Andriessen. Jan Veninga was toen net opgevolgd door Hans Algra, onze huidige dirigent. En in 2012 is op grootse wijze het 100-jarig bestaan van het koor gevierd met een tentoonstelling, een jubileumconcert en een jubileumreis.

Als u meer wilt weten dan kunt u hier de  Jubileumkrant (PDF-formaat) welke tot stand is gekomen bij het 100-jarig bestaan van het koor in 2012. Hierin vindt u naast een artikel over de historie van het Mingd Koar Grou  ook vele andere interessante artikelen en foto’s met betrekking tot het Mingd Koar Grou.