Home

Het “Mingd Koar Grou” is een enthousiast koor van ± 55 leden. Zoals de naam al aangeeft is het een koor dat zowel uit mannen als vrouwen bestaat. Wat betreft de plaats Grou word je misschien op het verkeerde been gezet, want onze leden komen niet alleen uit het dorp Grou maar uit de hele gemeente Leeuwarden en zelfs daarbuiten.

Graag nodigen we je uit een kijkje op onze website te nemen.

De eerste week van juni vindt in Grou de bijzondere week “Grou Bloeit” plaats. Een mooi moment om ook ons Mingd Koar Grou op de kaart te zetten. Dit willen we doen door op dinsdag 4 juni een soort optreden samen met het publiek te gaan verzorgen. Zo’n activiteit wordt een scratch genoemd, samen een stuk instuderen en na het instuderen het diezelfde dag uit te voeren. Wij hebben gekozen voor zowel een klassiek stuk als een Fries stuk, dit omdat beide stijlen bij ons horen.

Lijkt je dit nou leuk, ben je geprikkeld om mee te gaan doen en de koorklank en het koorleven te ervaren? Geef je op. Met je opgave krijg je de muziek toegestuurd en neem je deel aan deze avond.

We beginnen om 19.00 uur in de Doopsgezinde kerk van Grou.

Wij verheugen ons er enorm op. Om ons koor te laten zien maar ook om anderen te laten genieten van samen muziek maken. Want dat is waar het om draait, dat is wat er toe doet en dat is wat ons samenbrengt!

Recente berichten

Meer berichten