Carl Visser nieuwe dirigent Mingd Koar Grou

Carl Visser uit Oldemarkt is de nieuwe dirigent van het Mingd Koar Grou. Visser volgt Hans Algra op, die na 23 jaar op eigen verzoek is gestopt.
Carl Visser (42 jaar) begint per 1 september. Hij is geen onbekende in Grou want sinds 2011 is hij gedreven organist van de Sint Piterkerk. “Muziek maken zit in m’n genen, ik houd ervan om zoveel mogelijk mensen te inspireren om van muziek maken óf luisteren te genieten. Toen het koor een dirigent zocht, heb ik gesolliciteerd. Dit koor heeft wel een bepaald plekje in m’n hart omdat ik veel met ze heb gespeeld. En nu, hetzelfde koor maar een andere positie! Ik heb er onwijs zin in!”, aldus een enthousiaste Visser.

Afscheid dirigent Hans Algra

Op zijn verzoek vertrekt Hans Algra per 1 juni a.s. na 23 jaar als dirigent van ons koor. Momenteel zijn wij druk bezig met de zoektocht naar zijn opvolger. De komende periode zullen er diverse proefdirecties plaatsvinden, waarna het bestuur hopelijk de opvolger van Hans kan benoemen. Die zal dan per 1 september a.s. beginnen als onze nieuwe dirigent. Wij houden je op de hoogte!

Mingd Koar Grou zoekt dirigent

 Mingd Koar Grou is na 23 jaar op zoek naar een nieuwe dirigent.  

Het koor, met zo’n 55 enthousiaste leden in de leeftijd van 50 tot 100 uit Grou en wijde omgeving bestaat nu 110 jaar en oefent iedere dinsdagavond in de Fermanje (Doopsgezinde kerk) van Grou.  

 Ons repertoire, voornamelijk klassiek georiënteerd, is veelzijdig met daarbij extra aandacht voor werken in het Fries. Het koor gaat daarbij een zekere uitdaging niet uit de weg. Regelmatig worden er in opdracht van het koor stukken gecomponeerd.   

De kooruitvoeringen zijn vaak met instrumentale begeleiding en de medewerking van vocale solisten. Ook werkt het koor af en toe mee aan speciale evenementen.  

 Wat vragen wij van een nieuwe dirigent?  

. Hij/zij kan de leden van het koor enthousiasmeren en inspireren  

. Hij/zij is gediplomeerd en/of heeft de nodige ervaring  

. Hij/zij is beschikbaar op dinsdagavond  

. Hij/zij kan met het afwisselende repertoire uit de voeten   

. Hij/zij kan het repertoire instuderen met behulp van de piano  

. Hij/zij kiest het repertoire in overleg met het bestuur 

. Hij/zij kan contacten leggen met solisten en begeleiders die mee kunnen werken aan concerten  

. Hij/zij kan zowel koor als solisten en begeleiding dirigeren 

. Hij/zij heeft de ambitie om het huidige niveau te handhaven of te verbeteren  

  Informatie bij Boukje Hazenberg, secretaris Mingd Koar Grou; tel. 0566 601748 

Reacties via info@grousterkoar.nl, graag voor 21 maart 

110 jier Grouster Koar

Dit jier fiert it Mingd Koar Grou syn 22ste lustrum, 110 jier is it koar dus. Reden foar in jierdeifeest. Dat fieren begûn eins al mei it (nei de Coronatiid) wer sjonge meie yn de fertroude repetysjeromte, de fermanje yn Grou.
Nei de simmerfakânsje kaam in twadde feestmomint: op de earste sjongtiisdei nei de fakânsje moasten de leden yn de pronk ferskine. Der moast in nije koarfoto komme! It wie in waarme jûn dy 6de septimber. De swarte klean mei hjir en dêr in fleurich read aksintsje fielden dûbeld sa dik. Mar waarm as net, de fleur siet der fuort wol yn.
It koarreiske nei Münster yn septimber wie in feest. Trije prachtige dagen! De reiskommisje hie nei in bealchfol wurk in hiel moai programma gearstald. It besjen fan it ‘Westfaalske Versaille’, in kastiel mei in prachtige tún yn Nordkirchen. De moaie binnenstêd fan Münster waard by dei en by nacht goed ferkend. In gids gie mei in iiskelder yn. As lêste noch in stop yn Bentheim. Wer werom nei hûs, de dagen fleagen om.

En no op 13 novimber noch in konsert fan it koar mei solisten. Utfierd wurde wurken fan Mendelssohn en Nearer my God to Thee, it liet dat heart by it ûntstean fan it koar. De wize derfan waard neffens de ferhalen spile doe’t de Titanic fergie. Djip ûnder de yndruk fan dizze ramp, waard it liet koart dêrnei troch earste koarleden yn ‘e tsjerke yn Grou songen.
De konserten binne op snein 13 novimber om 14.30 en om 16.30 oere. Tagong is fergees! Foar kaarten: grousterkoar.nl.

Herstart Repetities in de Fermanje te Grou

Op dinsdag 8 maart was het dan eindelijk zover! Onze repetities zijn weer gestart en wel op onze vertrouwde locatie De Doopsgezinde Kerk in Grou. De repetities hebben precies 2 jaar stilgelegen (behoudens een korte periode eind 2020 en 2021 op een alternatieve locatie) als gevolg van de coronapandemie. Dirigent en koorleden zijn ontzettend blij dat we weer terug zijn op onze vertrouwde stek.

Corona Check App

Per 6 november krijgen ook koorleden alleen toegang tot de repetities als zij de QR-code kunnen tonen waaruit blijkt dat zij of gevaccineerd zijn, of de afgelopen 24 uur een negatieve coronatest hebben ondergaan.

Ook ons koor zal zich aan deze regel moeten houden en wij zullen dan ook met ingang van heden op de repetitieavonden bij de deur van de kerk de QR-codes scannen. Wie geen geldige QR-code (via de app of op papier) kan tonen krijgt geen toegang tot de repetitie!

We gaan nu echt weer beginnen met onze repetities

Op dinsdag 7 september beginnen we weer met de koorrepetities!

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gelezen mogen koren weer bijeen komen en daar zijn we erg blij mee. Wel blijven er nog maatregelen van kracht zoals de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat we niet als volledig koor kunnen beginnen in de Fermanje. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte en veilige ruimte waar dit wel kan. Een ruimte in de buurt waar we met zijn allen in passen:

De RK-kerk, Rijksweg 27 in Jirnsum.

Het gebouw is overgenomen door een stichting en wordt momenteel o.a. gebruikt voor culturele activiteiten. Er is een goede akoestiek en er is ruim voldoen plek om afstand te houden. We hebben afgesproken hier zeker een aantal maanden gebruik van te maken totdat de situatie weer zodanig veilig is dat we naar onze vertrouwde oefenruimte terug kunnen.

We hopen iedereen weer te zien op: Dinsdag 7 september om19.30 uur in het gebouw van de RK-kerk in Jirnsum.