Grou Bloeit

Van 3 tot 9 juni staat Grou in het teken van Grou Bloeit. Diverse verenigingen zullen in deze week allerlei activiteiten organiseren. De thema’s zijn Cultuur, Natuur, Sport, Klimaat et cetera. Ook het Mingd Koar Grou doet mee aan Grou Bloeit en wel op dinsdagavond 4 juni in de Doopsgezinde Kerk met een “mini-scratch. Meer info en opgave voor deelname klik hier

Vivaldi, Gloria! Een bekende titel, kan binnenkort ook door jou gezongen worden tijdens deze mini-scratch. Samen oefenen van delen hieruit. En wat is er mooier dan dit dezelfde avond nog uit te voeren voor publiek.

Een goed moment om ons mooie koor te leren kennen.  Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Meld je dan hier aan.

We beginnen om 19:00 uur met instuderen van de muziek. – Waar: In de Doopsgezinde Kerk van Grou.. Om 20:30 uur pauzeren we met wat lekkers bij een bakje koffie of thee. Om 21:00 uur miniconcert van de ingestudeerde muziek en een aantal werken uit het repertoire van het koor.

Publiek voor dit concert is vanaf 20:45 uur van harte welkom.  Aanmelden is hiervoor niet nodig. We sluiten de avond samen af met een hapje en een drankje.

Carl Visser nieuwe dirigent Mingd Koar Grou

Carl Visser uit Oldemarkt is de nieuwe dirigent van het Mingd Koar Grou. Visser volgt Hans Algra op, die na 23 jaar op eigen verzoek is gestopt.
Carl Visser (42 jaar) begint per 1 september. Hij is geen onbekende in Grou want sinds 2011 is hij gedreven organist van de Sint Piterkerk. “Muziek maken zit in m’n genen, ik houd ervan om zoveel mogelijk mensen te inspireren om van muziek maken óf luisteren te genieten. Toen het koor een dirigent zocht, heb ik gesolliciteerd. Dit koor heeft wel een bepaald plekje in m’n hart omdat ik veel met ze heb gespeeld. En nu, hetzelfde koor maar een andere positie! Ik heb er onwijs zin in!”, aldus een enthousiaste Visser.

Afscheid dirigent Hans Algra

Op zijn verzoek vertrekt Hans Algra per 1 juni a.s. na 23 jaar als dirigent van ons koor. Momenteel zijn wij druk bezig met de zoektocht naar zijn opvolger. De komende periode zullen er diverse proefdirecties plaatsvinden, waarna het bestuur hopelijk de opvolger van Hans kan benoemen. Die zal dan per 1 september a.s. beginnen als onze nieuwe dirigent. Wij houden je op de hoogte!

Mingd Koar Grou zoekt dirigent

 Mingd Koar Grou is na 23 jaar op zoek naar een nieuwe dirigent.  

Het koor, met zo’n 55 enthousiaste leden in de leeftijd van 50 tot 100 uit Grou en wijde omgeving bestaat nu 110 jaar en oefent iedere dinsdagavond in de Fermanje (Doopsgezinde kerk) van Grou.  

 Ons repertoire, voornamelijk klassiek georiënteerd, is veelzijdig met daarbij extra aandacht voor werken in het Fries. Het koor gaat daarbij een zekere uitdaging niet uit de weg. Regelmatig worden er in opdracht van het koor stukken gecomponeerd.   

De kooruitvoeringen zijn vaak met instrumentale begeleiding en de medewerking van vocale solisten. Ook werkt het koor af en toe mee aan speciale evenementen.  

 Wat vragen wij van een nieuwe dirigent?  

. Hij/zij kan de leden van het koor enthousiasmeren en inspireren  

. Hij/zij is gediplomeerd en/of heeft de nodige ervaring  

. Hij/zij is beschikbaar op dinsdagavond  

. Hij/zij kan met het afwisselende repertoire uit de voeten   

. Hij/zij kan het repertoire instuderen met behulp van de piano  

. Hij/zij kiest het repertoire in overleg met het bestuur 

. Hij/zij kan contacten leggen met solisten en begeleiders die mee kunnen werken aan concerten  

. Hij/zij kan zowel koor als solisten en begeleiding dirigeren 

. Hij/zij heeft de ambitie om het huidige niveau te handhaven of te verbeteren  

  Informatie bij Boukje Hazenberg, secretaris Mingd Koar Grou; tel. 0566 601748 

Reacties via info@grousterkoar.nl, graag voor 21 maart 

Herstart Repetities in de Fermanje te Grou

Op dinsdag 8 maart was het dan eindelijk zover! Onze repetities zijn weer gestart en wel op onze vertrouwde locatie De Doopsgezinde Kerk in Grou. De repetities hebben precies 2 jaar stilgelegen (behoudens een korte periode eind 2020 en 2021 op een alternatieve locatie) als gevolg van de coronapandemie. Dirigent en koorleden zijn ontzettend blij dat we weer terug zijn op onze vertrouwde stek.

We gaan nu echt weer beginnen met onze repetities

Op dinsdag 7 september beginnen we weer met de koorrepetities!

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gelezen mogen koren weer bijeen komen en daar zijn we erg blij mee. Wel blijven er nog maatregelen van kracht zoals de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat we niet als volledig koor kunnen beginnen in de Fermanje. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte en veilige ruimte waar dit wel kan. Een ruimte in de buurt waar we met zijn allen in passen:

De RK-kerk, Rijksweg 27 in Jirnsum.

Het gebouw is overgenomen door een stichting en wordt momenteel o.a. gebruikt voor culturele activiteiten. Er is een goede akoestiek en er is ruim voldoen plek om afstand te houden. We hebben afgesproken hier zeker een aantal maanden gebruik van te maken totdat de situatie weer zodanig veilig is dat we naar onze vertrouwde oefenruimte terug kunnen.

We hopen iedereen weer te zien op: Dinsdag 7 september om19.30 uur in het gebouw van de RK-kerk in Jirnsum.