Opening Halbertsmaexpositie

Het Mingd Koar Grou verleend haar medewerking aan de opening van de Halbertsmaexpositie die van 31 maart 2018  t/m november 2018 te zien is in museum Hert van Fryslân, Stationsweg 1, 9001 ED Grou. En grote expositie in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 en in samenwerking met de Stichting Gabe Skroar en Tresoar, met accent op ‘Mister Fryslân’: Joost Halbertsma. Het koor zingt enkele liedjes van Eeltsje Halbertsma bij de opening van deze expositie in de voormalig Gereformeerde Kerk in Grou.

Muzikaal locatietheater Gabe Skroar

Vanaf dinsdag 5 juni tot en met zaterdag 23 juni a.s. is een selectie koorzangers uit diverse Grouster koren te zien tijdens de 11 voorstellingen van het Muzikaal locatietheater Gabe Skroar. De acteurs en koorleden spelen rond en op het water, met het schitterende Grou als decor. Een unieke toneelervaring die je niet mag missen! De officiële première van dit openluchttheater zal plaats vinden op donderdag 7 juni. Voor uitgebreide informatie en het bestellen van toegangskaarten kunt u terecht op de website: http://www.klinkeendaverje.frl/ en http://www.gabeskroar.frl/

 

Passieconcerten Love Unknown van Malcolm Archer

Vanaf 1 januari kunt u toegangsbewijzen reserveren voor onze Passieconcerten op 17 en 18 maart 2018. Uitgevoerd wordt de Cantate Love Unknown van Malcolm Archer. Aan dit concert werken mee de tenor Jan Willem Baljet, de sopraan Christy Luth en de organist Jochem Schuurman. En natuurlijk het Mingd Koar Grou onder leiding van Hans Algra. Gezien de duur van het concert zal er halverwege een pauze zijn. Bezoekers kunnen dan een kop koffie of thee krijgen bij Hotel Oostergoo. De toegangsprijs bedraagt € 17,00 inclusief consumptie. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bakker Andringa in Grou en te reserveren via deze website. Klik hier

Foto’s van het gezamenlijk concert met het Leeuwarder Accordeon Ensemble

Vrijdagavond 15 december 2017 vond het concert plaats van het Leeuwarder Accordeon Ensemble samen met het Mingd Koar Grou. De Doopsgezinde Kerk in Grou was tot de nok toe uitverkocht en aan de reacties van het enthousiaste publiek mag worden afgeleid dat dit concert bijzonder in de smaak viel. Het beeldverslag van deze bijzondere samenwerking vindt u in de fotogalerij. 

Concert Vocaal Ensemble Bonifatius

Graag maken we je attent op het Concert ‘Vreeselike Waatermagten; Requiem Kerstvloed 1717.
26 november Sint Pitertsjerke in Grou om 15.00 uur
dirigent Hans Algra
componist/pianist Henk-Doeke Odinga
alt Femke de Boer
bariton Ben Brunt
tekstschrijver/verteller Douwe Kootstra
strijkkwartet Regina Forte
Prijs van de kaarten in de voorverkoop € 12,50
Aan de zaal: € 15,00
U kunt in Grou binnenkort bij bakkerij Andringa kaarten halen of online bestellen op www.bonifatiusensemble.nl

Aanvang repetities nieuwe seizoen

Op dinsdag 5 september om 19:30 uur beginnen de repetities na het lange zomerreces. Plaats van handeling de Doopgezinde Kerk in Grou. We starten met een compleet nieuw programma, voor aspirant leden een perfect moment om in te stappen. In december voeren we uit The First Nowell van Ralph Vaughan Williams en volgend jaar maart het Passieconcert Love Unknown van Malcolm Archer. Een flinke uitdaging dus voor het koor!