Grou Bloeit

Van 3 tot 9 juni staat Grou in het teken van Grou Bloeit. Diverse verenigingen zullen in deze week allerlei activiteiten organiseren. De thema’s zijn Cultuur, Natuur, Sport, Klimaat et cetera. Ook het Mingd Koar Grou doet mee aan Grou Bloeit en wel op dinsdagavond 4 juni in de Doopsgezinde Kerk met een “mini-scratch. Meer info en opgave voor deelname klik hier

Vivaldi, Gloria! Een bekende titel, kan binnenkort ook door jou gezongen worden tijdens deze mini-scratch. Samen oefenen van delen hieruit. En wat is er mooier dan dit dezelfde avond nog uit te voeren voor publiek.

Een goed moment om ons mooie koor te leren kennen.  Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Meld je dan hier aan.

We beginnen om 19:00 uur met instuderen van de muziek. – Waar: In de Doopsgezinde Kerk van Grou.. Om 20:30 uur pauzeren we met wat lekkers bij een bakje koffie of thee. Om 21:00 uur miniconcert van de ingestudeerde muziek en een aantal werken uit het repertoire van het koor.

Publiek voor dit concert is vanaf 20:45 uur van harte welkom.  Aanmelden is hiervoor niet nodig. We sluiten de avond samen af met een hapje en een drankje.

110 jier Grouster Koar

Dit jier fiert it Mingd Koar Grou syn 22ste lustrum, 110 jier is it koar dus. Reden foar in jierdeifeest. Dat fieren begûn eins al mei it (nei de Coronatiid) wer sjonge meie yn de fertroude repetysjeromte, de fermanje yn Grou.
Nei de simmerfakânsje kaam in twadde feestmomint: op de earste sjongtiisdei nei de fakânsje moasten de leden yn de pronk ferskine. Der moast in nije koarfoto komme! It wie in waarme jûn dy 6de septimber. De swarte klean mei hjir en dêr in fleurich read aksintsje fielden dûbeld sa dik. Mar waarm as net, de fleur siet der fuort wol yn.
It koarreiske nei Münster yn septimber wie in feest. Trije prachtige dagen! De reiskommisje hie nei in bealchfol wurk in hiel moai programma gearstald. It besjen fan it ‘Westfaalske Versaille’, in kastiel mei in prachtige tún yn Nordkirchen. De moaie binnenstêd fan Münster waard by dei en by nacht goed ferkend. In gids gie mei in iiskelder yn. As lêste noch in stop yn Bentheim. Wer werom nei hûs, de dagen fleagen om.

En no op 13 novimber noch in konsert fan it koar mei solisten. Utfierd wurde wurken fan Mendelssohn en Nearer my God to Thee, it liet dat heart by it ûntstean fan it koar. De wize derfan waard neffens de ferhalen spile doe’t de Titanic fergie. Djip ûnder de yndruk fan dizze ramp, waard it liet koart dêrnei troch earste koarleden yn ‘e tsjerke yn Grou songen.
De konserten binne op snein 13 novimber om 14.30 en om 16.30 oere. Tagong is fergees! Foar kaarten: grousterkoar.nl.

We zijn weer begonnen!

Sinds maart 2020 liggen onze fysieke repetities stil. Een poging om in september met kleinere groepen te repeteren was geen succes en moest ook stoppen vanwege de coronamaatregelen. Echter per 8 februari 2021 zijn we weer begonnen met repeteren. Helaas niet als fysiek koor, echter ieder koorlid is thuis individueel aan de slag gegaan. Een viertal stukken van Mendelssohn zijn rondgedeeld en op de website is oefenmuziek geplaatst. Waarschijnlijk in januari 2022 zal dit programma worden uitgevoerd. Nadere berichten volgen.

Goed nieuws!

Eerder hebben wij bericht dat onze reis naar Engeland en ons concert in Grou dit jaar geen doorgang vinden. Maar…. we hebben niet stilgezeten en alles opnieuw georganiseerd maar nu in 2021
We gaan op reis van 15 t/m 18 april 2021 naar Tenterden, Engeland. Op 17 april 2021 zullen wij de compositie Frede als première aldaar ten gehore brengen en vervolgens op zondag 25 april in Grou. Nadere info volgt tzt.

Gevolgen Corona-epidemie

Helaas hebben wij moeten besluiten alle activiteiten van ons koor op te schorten. Dit betekent: geen repetities meer tot begin september, uitstel van onze voorgenomen reis naar Engeland waar de première van ons concert “Frede” zou plaatsvinden en uitstel van onze geplande concerten op 17 mei in Grou.  De reis en de concerten zullen nu in 2021 plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt later.

We gaan beginnen!!!!!

De scholen zijn weer begonnen en ook voor het “Mingd koar” zit het “zomerreces” er bijna op.
Op dinsdag 3 september zal onze eerste repetitie plaats vinden.
We gaan oefenen voor “Famylje en Freonen” op 12 november.
Daarnaast is er nieuw repertoire voor ons concert medio april in Engeland en een maand later in Grou.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Baukje Wytsma schreef hiervoor speciaal voor het “Mingd koar” een indrukwekkend gedicht en Sipke Hoekstra heeft de tekst op muziek gezet.
Zing je graag en heb je belangstelling, kom dan langs op de open repetitieavond van 10 september aanstaande.

‘Songlines’ uit het verleden. Theresienstadt – Ilse Weber

Soms is het zo, raakt muziek uit het verleden je intens. Zing je met een brok in je keel omdat je weet wat voor impact een daad, een gedachte, gedachtegoed van één persoon of groep de ander in het verleden heeft gebracht, kan brengen. Zó verwoestend…

De liederen van Ilse Weber hebben een andere kracht, haar teksten verbinden het verleden met onze toekomst. Elk jaar staan we daar weer bij stil. Haar liederen maken mij ook stil. Laten me peinzend naar de horizon kijken. Waar ligt mijn kinderlijke ‘onschuld’? Waar is mijn grens van ‘onwetendheid? Wil ik wel om mij heen zien?

Het leven doet zich altijd weer herbeleven. Soms duwt het zich dwingend onze wereld in. Horen we keuzes te maken, horen we zeker verantwoordelijkheid te dragen. Gelukkig draait het voor velen van ons niet alleen om ons zelf maar zien wij in compassie om naar elkaar. Is in ieder geval de intentie er, al kunnen wij er niet altijd even goed mee omgaan. Ilse Weber heeft haar compassie voor haar medemens nooit uit het oog verloren. Diep respect voor haar inzet. De ‘liedlijnen’ van haar leven ontroeren mij intens, ik ‘raak’ de 3 liedlijnen van Ilse vanaf dat ik ze hoorde dus nooit meer ‘kwijt’….

Bijdrage 4 mei-herdenking met liederen van Ilse Weber

Weber schreef al op 14-jarige leeftijd Joodse kindersprookjes of kleine toneelstukken voor kinderen. Die werden in verschillende Duitse, Tsjechische, Oostenrijkse en Zwitserse dagbladen gepubliceerd. In 1930 huwde zij Willi Weber. Ilse Weber produceerde voor Radio Praag programma’s. Het leven van haar oudste zoon heeft zij samen met haar echtgenoot gered, door hem met een zogenoemd Kindertransport naar Zweden te brengen. Op 6 februari 1942 werd zij van Praag naar het Concentratiekamp Theresienstadt gedeporteerd. Daar werkte zij als ziekenverpleegster in de kinderafdeling van het ziekenhuis. In deze tijd schreef zij ook verdere werken en componeerde liedjes. Enkele daarvan zullen wij tijdens de 4 mei herdenking ten gehore brengen. Ilse Weber werd later naar Auschwitz gebracht en werd daar op 6 oktober 1944, samen met haar jongere zoon Tommy, door de nazi’s vermoord.

Reis naar Engeland in april 2020

Het is nog ver weg, maar we zijn nu al bezig met de organisatie van een reisje naar Kent in Engeland van 16 tot en met 19 april 2020. Wij gaan daar samen met het Wealden Consort een concert geven in een van de mooie Kathedralen die daar te vinden zijn. Dit alles op uitnodiging van Cor Taekema, oud-Grouster en dirigent van het Wealden Consort. Voor degenen die graag willen zingen en zich bij ons koor aansluiten een prachtige gelegenheid om ons op deze reis te vergezellen. Wij houden u op de hoogte van een verdere invulling van het programma.