Opening Halbertsmaexpositie

Het Mingd Koar Grou verleend haar medewerking aan de opening van de Halbertsmaexpositie die van 31 maart 2018  t/m november 2018 te zien is in museum Hert van Fryslân, Stationsweg 1, 9001 ED Grou. En grote expositie in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 en in samenwerking met de Stichting Gabe Skroar en Tresoar, met accent op ‘Mister Fryslân’: Joost Halbertsma. Het koor zingt enkele liedjes van Eeltsje Halbertsma bij de opening van deze expositie in de voormalig Gereformeerde Kerk in Grou.

Concert Vocaal Ensemble Bonifatius

Graag maken we je attent op het Concert ‘Vreeselike Waatermagten; Requiem Kerstvloed 1717.
26 november Sint Pitertsjerke in Grou om 15.00 uur
dirigent Hans Algra
componist/pianist Henk-Doeke Odinga
alt Femke de Boer
bariton Ben Brunt
tekstschrijver/verteller Douwe Kootstra
strijkkwartet Regina Forte
Prijs van de kaarten in de voorverkoop € 12,50
Aan de zaal: € 15,00
U kunt in Grou binnenkort bij bakkerij Andringa kaarten halen of online bestellen op www.bonifatiusensemble.nl